Stare Monety Rosyjskie

Początki mennictwa rosyjskiego, podobnie jak polskiego, sięgają X wieku. Wtedy to, za rządów Włodzimierza Wielkiego, wybijano monety złote (niewielkie, masa ok. 4 gramów) oraz srebrne (masa do 3 gramów), wyraźnie naśladujące wzornictwo bizantyjskie.  W kolejnych wiekach Ruś popadła jednak w okres długotrwałych zamętów wewnętrznych oraz, w XIII wieku, inwazji Mongołów (z których to języka zapożyczono określenie pieniądza używane do dzisiaj w języku rosyjskim- diengi). W wielu przypadkach zarzucono używanie monet, jako substytut monet stosowano m. in. futra.