Monety Zastępcze

Moneta zastępcza to zjawisko w gospodarce pieniężnej stosunkowo stare. W szczególnych okolicznościach historyczno-społecznych, kiedy np. brakowało w obrocie brakowało pewnych nominałów, monety służyły tylko jednej, bardzo wąskiej kategorii opłat lub znajdowały się w obrocie na niewielkim, zamkniętym obszarze, często decydowano się na ich wprowadzenie.