Monety Okresu Międzywojennego

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie musiało się zmierzyć z wieloma przeciwnościami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Jeśli chodzi o system pieniężny, w 1920 roku przyjęto że obowiązującą walutą jest marka polska. Był to pieniądz poddany silnym naciskom (m. in. wojna polsko-bolszewicka) , który na początku lat 20-tych uległ silnej inflacji (ceny wielu produktów podawane były w milionach). W 1924 roku wprowadzono reformę, znosząc markę i ustanawiając nową walutę – złoty polski (tzw. reforma premiera Władysława Grabskiego).