Monety Antyczne

Pierwsze monety na świecie pojawiły się w VII w. p.n.e.  w Lidii (kraina historyczna w dzisiejszej Turcji) oraz Argolidzie, jednym z wielu greckich państw-miast na półwyspie Peloponez. . Ich pojawienie się na arenie dziejów to wynik długotrwałego procesu ewolucji w wymianie towarowej pomiędzy ludźmi. W obu przypadkach były to monety kruszcowe (odpowiednio bite w elektronie, stopie złota i srebra, oraz srebrze). Początkowo jedynymi przedstawieniami na ich powierzchni były wizerunki zwierząt, bito je jednostronnie, bardzo niedoskonałą techniką.